BJB Znojmo

„Já v tvé milosrdenství
však doufám, moje srdce
jásá nad tvou spásou.
Budu zpívat Hospodinu,
neboť se mě zastal.“
Žalm 13:6

Vítáme vás na stránkách Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě.

Jsme malé křesťanské společenství věřící ve velkého Boha.

Věříme v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele,

a Bible je pro nás živým Božím slovem a normou pro život.

Rádi vás přivítáme na našich pravidelných nedělních setkáních, kde můžeme společně zažít Boží blízkost.


Čti dále