BJB Znojmo

„Pochválen buď Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše
Krista, který nás v Kristu
obdařil vším duchovním
požehnáním nebeských darů.“
Efezským 1:3

Vítáme vás na stránkách Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě.

Jsme malé křesťanské společenství věřící ve velkého Boha.

Věříme v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele,

a Bible je pro nás živým Božím slovem a normou pro život.

Rádi vás přivítáme na našich pravidelných nedělních setkáních, kde můžeme společně zažít Boží blízkost.


Čti dále