BJB Znojmo

„On přijal od Boha Otce
čest i slávu, když k němu
ze svrchované slávy
zazněl hlas: Toto jest
můj milovaný Syn,
v něm jsem nalezl zalíbení.“
2.Petrův 1:17

Vítáme vás na stránkách Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě.

Jsme malé křesťanské společenství věřící ve velkého Boha.

Věříme v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele,

a Bible je pro nás živým Božím slovem a normou pro život.

Rádi vás přivítáme na našich pravidelných nedělních setkáních, kde můžeme společně zažít Boží blízkost.


Čti dále