BJB Znojmo

„Toto je den, který učinil
Hospodin, jásejme
a radujme se z něho.“
Žalm 118:24


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku