BJB Znojmo

„Vždyť Bůh neposlal
svého Syna na svět,
aby svět odsoudil,
ale aby byl svět skrze
něj zachráněn.“
Jan 3:17


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku