BJB Znojmo

„Tužbu pokorných vyslýcháš,
Hospodine, jejich srdce
posiluješ, máš pozorné ucho,
zjednáš právo sirotkovi,
právo zdeptanému.“
Žalm 10:17,18


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku