BJB Znojmo

„Svěř Hospodinu
své počínání a tvé plány
budou zajištěny.“
Přísloví 16:3


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku