BJB Znojmo

„Bázeň před Hospodinem
napomíná k moudrosti,
slávu předchází pokora.“
Př.15:33


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku