BJB Znojmo

„Nyní však není žádného
odsouzení pro ty, kteří jsou
v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha,
který vede k životu
v Kristu Ježíši, osvobodil tě
od zákona hříchu a smrti.“
Římanům 8:1,2


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku