BJB Znojmo

„Kéž se ti líbí řeč
mých úst i to, o čem
rozjímám v srdci,
Hospodine, má skálo,
vykupiteli můj!“
Žalm 19:15


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku