BJB Znojmo

„Pějte žalmy Hospodinu,
jeho věrní, vzdejte
chválu tomu, co připomíná
jeho svatost, neboť
jeho hněv je na okamžik,
jeho přízeň však na celý život.“
Žalm 30:5,6


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku