BJB Znojmo

„Radujte se z Hospodina
a jásejte, spravedliví,
plesejte všichni,
kdo máte přímé srdce!“
Žalm 32:11


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku