BJB Znojmo

„Kristus však jako Syn
je nad celým Božím domem.
A tímto Božím domem
jsme my, pokud si až do konce
zachováme smělou jistotu
a radostnou naději.“
Židům 3:6