BJB Znojmo

„Neboť moudrost
dává Hospodin,
poznání i rozumnost
pochází z jeho úst.“
Přísloví 2:6