BJB Znojmo

„Nedbalá ruka
způsobuje chudobu,
avšak ruka pilných
získává bohatství.“
Přísloví 10:4