BJB Znojmo

„Obraťte se ke mně
a zachraňte se, všechny
končiny země,protože
já jsem Bůh a jiného už není.“
Izajáš 45:22