BJB Znojmo

„Dříve, než jsem tě vytvořil
v životě matky, znal jsem tě,
dříve, než jsi vyšel z lůna,
posvětil jsem tě.“
Jeremiáš 1:5