BJB Znojmo

„Počátek poznání je bázeň
před Hospodinem,
moudrostí a kázní
pohrdají hlupáci.“
Přísloví 1:7