BJB Znojmo

„Hospodine, tebe vyvyšuji,
neboť jsi mě vytáhl z hlubin ,
nedopřáls mým nepřátelům,
aby se nade mnou radovali.“
Žalm 30:2