BJB Znojmo

„Člověk uvažuje
v srdci o své cestě,
ale jeho kroky
řídí Hospodin.“
Přísloví 16:9