BJB Znojmo

„Když jsem vzýval
Hospodina, jemuž patří
chvála, byl jsem zachráněn
před svými nepřáteli.“
Žalm 18:4