BJB Znojmo

„Víme, že všecko napomáhá
k dobrému těm, kdo milují
Boha, kdo jsou povoláni
podle jeho rozhodnutí.“
Římanům 8:28