BJB Znojmo

„Kdo by se však napil vody,
kterou mu dám já, nebude
žíznit navěky. Voda, kterou mu dám,
stane se v něm pramenem,
vyvěrajícím k životu věčnému.“
J. 4:14