BJB Znojmo

„Pějte žalmy Hospodinu,
jeho věrní, vzdejte
chválu tomu, co připomíná
jeho svatost, neboť
jeho hněv je na okamžik,
jeho přízeň však na celý život.“
Žalm 30:5,6


Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě

ThDr. Miroslav Čížek


  Kazatel sboru

  ThDr. Miroslav Čížek

  mirek-cizek@seznam.cz

  tel.: +420 776 354 615Adresa sboru

Raisova 1760/3

669 02 Znojmo


Nedělní shromáždění : 17:00 hod