BJB Znojmo

„Neboť se nám narodí dítě,
bude nám dán syn, na jehož
rameni spočine vláda
a bude mu dáno jméno:
,Divuplný rádce, Božský
bohatýr, Otec věčnosti,
Vládce pokoje.‘“
Izajáš 9:5


Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě

ThDr. Miroslav Čížek


  Kazatel sboru

  ThDr. Miroslav Čížek

  mirek-cizek@seznam.cz

  tel.: +420 776 354 615Adresa sboru

Raisova 1760/3

669 02 Znojmo


Nedělní shromáždění : 17:00 hod