BJB Znojmo

„Já jsem Alfa i Omega,
praví Pán Bůh, ten,
který jest a který byl
a který přichází, Všemohoucí.“
Zjevení Janovo1:8


Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě

ThDr. Miroslav Čížek


  Kazatel sboru

  ThDr. Miroslav Čížek

  mirek-cizek@seznam.cz

  tel.: +420 776 354 615Adresa sboru

Raisova 1760/3

669 02 Znojmo


Nedělní shromáždění : 17:00 hod