BJB Znojmo

„Hospodin je síla má
a štít můj, mé srdce
v něj doufá. Pomoci
jsem došel, proto v srdci
jásám, svou písní mu
budu vzdávat chválu.“
Žalm 28:7


Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě

ThDr. Miroslav Čížek


  Kazatel sboru

  ThDr. Miroslav Čížek

  mirek-cizek@seznam.cz

  tel.: +420 776 354 615Adresa sboru

Raisova 1760/3

669 02 Znojmo


Nedělní shromáždění : 17:00 hod