BJB Znojmo

„Buď rozhodný,
buď udatného srdce,
naději slož v Hospodina!“
Žalm 27:14