BJB Znojmo

„Pokorní budou jíst dosyta,
budou chválit Hospodina ti,
kdo se na jeho vůli dotazují.
Vaše srdce bude žít navždy.“
Žalm 22:27