BJB Znojmo

„Jste-li Kristovi, jste
potomstvo Abrahamovo
a dědicové toho,
co Bůh zaslíbil.“
Galatským 3:29