BJB Znojmo

„Ale vám, kteří mě slyšíte,
pravím: Milujte
své nepřátele. Dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí.“
Lukáš 6:27