BJB Znojmo

„Hleďte, jak velikou lásku
nám Otec daroval:
byli jsme nazváni dětmi
Božími, a jsme jimi.“
1.Janův3:1