BJB Znojmo

„Hospodin tě povede neustále,
bude tě sytit i v krajinách
vyprahlých, zdatnost dodá
tvým kostem; budeš jako zahrada
zavlažovaná, jako vodní zřídlo,
jemuž se vody neztrácejí.“
Izajáš 58:11