BJB Znojmo

„Vlídná odpověď
odvrací rozhořčení,
kdežto slovo, které
ubližuje, popouzí k hněvu.“
Přísloví 15:1