BJB Znojmo

„Králi věků, nepomíjejícímu,
neviditelnému, jedinému
Bohu buď čest a sláva
na věky věků.“
1.Timoteovi 1:17