BJB Znojmo

„Nechť je mezi vámi
takové smýšlení jako
v Kristu Ježíši: Způsobem
bytí byl roven Bohu,
a přece na své rovnosti nelpěl.“
Filipským 2:5,6