BJB Znojmo

„A toto je zvěst, kterou jsme
od něho slyšeli a vám
ji oznamujeme:
že Bůh je světlo
a není v něm nejmenší tmy.“
1.Janův 1:5