BJB Znojmo

„Nesuďte, a nebudete
souzeni; nezavrhujte,
a nebudete zavrženi;
odpouštějte, a bude
vám odpuštěno.“
Lukáš 6:37