BJB Znojmo

„V soužení jsem volal
k Hospodinu, on
mi odpověděl. Z lůna
podsvětí jsem volal
o pomoc a vyslyšels mě.“
Jonáš 2:3