BJB Znojmo

„Podle toho jsme poznali,
co je láska, že on za nás
položil život. A tak i my
jsme povinni položit
život za své bratry.“
1.Janův 3:16