BJB Znojmo

„Dodržuj, můj synu,
otcovy příkazy,
a matčiným poučováním
neopovrhuj.“
Přísloví 6:20