BJB Znojmo

„Hospodin je má skála,
má tvrz, můj vysvoboditel.
Můj Bůh je má skála,
v něm hledám útočiště;
je můj štít a roh mé záchrany,
můj nedobytný hrad.“
Žalm 18:3