BJB Znojmo

„Bůh stvořil člověka, aby byl
jeho obrazem, stvořil ho,
aby byl obrazem Božím,
jako muže a ženu je stvořil.“
Genesis 1:27