BJB Znojmo

„Já jsem vinný kmen,
vy jste ratolesti.
Kdo zůstává ve mně
a já v něm, ten nese
hojné ovoce; neboť beze mne
nemůžete činit nic.“
Jan15:5