BJB Znojmo

„A to je jeho přikázání:
věřit jménu jeho Syna
Ježíše Krista a navzájem
se milovat, jak nám přikázal.“
1.Janův 3:23