BJB Znojmo

„Sám budu pást
své ovce a dám jim
odpočívat, je výrok
Panovníka Hospodina.“
Ezechiel 4:15