BJB Znojmo

„Pochválen buď Hospodin,
Bůh Izraele, protože navštívil
a vykoupil svůj lid
a vzbudil nám mocného
spasitele z rodu Davida,
svého služebníka.“
Lukáš 1:68,69