BJB Znojmo

„Snášejte se navzájem
a odpouštějte si, má-li
kdo něco proti druhému.
Jako Pán odpustil vám,
odpouštějte i vy.“
Koloským 3:13