BJB Znojmo

„Spasení není z vás,
je to Boží dar;
není z vašich skutků,
takže se nikdo nemůže chlubit.“
Efezským 2:9