BJB Znojmo

„Miluji tě vroucně,
Hospodine,
moje sílo.“
Žalm 18:1