BJB Znojmo

„Počátek moudrosti je:
Snaž se získat moudrost,
za všechno své jmění
získej rozumnost.“
Přísloví 4:7